Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Jak korzystać z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z systemu stron w sieci informatycznej. Został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. BIP udostępnia informację publiczną, której obowiązek publikacji nakłada Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pózn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68 z pózn. zm.).


Strona Biuletynu dzieli się na cztery obszary:

   1. Obszar nagłówka zawiera:

 • Nazwę podmiotu udostępniającego informację. Kliknięcie na nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej spowoduje przekierowanie na oficjalną stronę internetową Biblioteki http://www.mbp-podkowalesna.pl
  Logo BIP. Kliknięcie na logo BIP spowoduje przekierowanie na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej https://www.bip.gov.pl

   2. Obszar menu podmiotowego:

 • Dane podstawowe – podstawowe dane dotyczące podstaw i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej.
 • Dane adresowe – określenie osób zarządzających Miejską Biblioteką Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej wraz ze wskazaniem Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz danymi teleadresowymi placówek.
 • Ochrona danych osobowych – informacja o ochronie danych osobowych oraz prawach przysługujących w ramach RODO.
 • Status prawny – informacja o prawnych podstawach funkcjonowania.

   3. Obszar menu przedmiotowego prezentuje dokumenty regulujące i porządkujące funkcjonowanie Biblioteki wraz z instrukcjami:

 • Statut Biblioteki
 • Regulamin udostępniania zbiorów
 • Regulamin organizacyjny
 • Struktura organizacyjna
 • Sprawozdania merytoryczne
 • Plany roczne
 • Sprawozdania finansowe
 • Strategia rozwoju
 • Oferty pracy
 • Skargi i wnioski
 • Zamówienia publiczne
 • Rejestr umów
 • Dostęp do informacji publicznej

   4. Menu informacyjne:

 • Jak korzystać z BIP
 • Redakcja BIP – przedstawienie osób odpowiedzialnych za redakcję BIP
 • Informacje nieudostępnione - sposoby i procedury uzyskania dostępu do dokumentów, które nie są umieszczone w BIP

Informacje

Liczba wyświetleń: 41
Utworzono dnia: 19.06.2018
Dokument wprowadził:
Marta Uss
Dokument opublikował:
Marta Uss
Dokument wytworzył:
Dorota Skotnicka
Wytworzono:
20.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej

Historia publikacji

 • 20.03.2019 15:36, Dorota Skotnicka
  Edycja strony: Jak korzystać z BIP
 • 20.03.2019 15:27, Marta Uss
  Edycja strony: Jak korzystać z BIP